Webinar – definicja, terminologia, zastosowanie, zalety.

Webinar – definicja, terminologia, zastosowanie, zalety.

Webinar – definicja.

Webinar /Webinarium  [ang. web (sieć)  + seminar (seminarium) ] to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audiowizualną w czasie rzeczywistym. W odróżnieniu od swoich tradycyjnych odpowiedników (seminarium lub szkolenia)  webinaria odbywają się w wirtualnych studiach, za pośrednictwem Internetu przy pomocy technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prelegentem a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. Między innymi:

  • pokazu slajdów oraz prezentacji,
  • pokazu filmów,
  • dzielenia pulpitu,
  • udostępniania plików,
  • przeprowadzania ankiet, quizów czy test online.

Terminologia.

W Polsce nie mamy jak dotąd ujednoliconej terminologii. Bardzo często webinaria są zamiennie nazywane webcastami choć jest to błąd. Webcast odnosi się raczej do technologii, webinar z kolei do formy spotkania. Można także spotkać inne nazwy takie jak: szkolenie online, seminarium internetowe, konferencja online, spotkanie live itp.

Najczęstsze wykorzystanie.

Webinary live najczęściej organizuje się w celach szkoleniowych, bądź informacyjnych. Cele marketingowe realizowane są jako drugorzędne – niewyrażone bezpośrednio. Organizowanie webinariów wzmacnia świadomość marki, buduje jej pozycję ekspercką na rynku – firma postrzegana jest jako ekspert w danej dziedzinie, zarówno przez uczestników szkolenia, ale także przez wszystkich, do których dotarła informacja o organizacji szkolenia online.

Zalety:

  • Przede wszystkim szybkość i wygoda w zdobywaniu wiedzy zarówno dla klientów prywatnych jak i biznesowych.
  • Możliwość komunikacji „face to face” bez konieczności podróżowania.
  • Jedno szkolenie - „nieograniczona” grupa odbiorców .
  • Dzięki rejestracji transmisji i udostępnieniu jej w formie VOD firma zyskuje ciekawy i atrakcyjnych pod względem formatu kontent.